Arifureta

Nagumo Hajime kết thúc với ai?

Hajime Nagumo đã kết thúc với 8 người phụ nữ trong Arifureta: From Commonplace đến World’s Strongest. Tiểu thuyết web 'After Story' của Arifureta.

Ai đã cố giết Nagumo Hajime?

Daisuke Hiyama đã cố gắng giết Nagumo bằng cách đẩy anh ta vào một vách đá (hoặc xuống Vực thẳm) khi cả lớp đang đi “thực địa” ở Tortus.