B-Project công bố mùa thứ 3 và trò chơi Console cho Nintendo

Nhượng quyền thương mại đã công bố trong sự kiện B-PROJECT Thrive Live 2020 Music Drugger của họ rằng loạt phim hoạt hình sẽ nhận được mùa thứ ba và một trò chơi trên bảng điều khiển.