CBS bổ sung bốn người vào dàn diễn viên của Silence of the Lamb Sequel Series

Dàn diễn viên của loạt phim tiếp theo của CBS’s Silence of the Lamb, Clarice, đang mở rộng, với bốn diễn viên mới tham gia chương trình.