Fist Of The North Star: The Legends Of The True Savior Phát hành BluRay

Fist Of The North Star: The Legends of the True Savior sẽ phát hành hộp BluRay vào tháng 2 năm 2021. Đây là bộ 3 phim & 2 OVA.