Người vợ toàn thời gian Escapist phát sóng bộ phim truyền hình đặc biệt của năm mới hôm nay!

Bộ phim truyền hình 'Running Away là đáng xấu hổ nhưng hữu ích' nhận được loạt phim live-action đặc biệt của năm mới. Bộ phim tình cảm sẽ bắt đầu được phát sóng vào đầu tháng 11.