Anime gốc, Joran, Kết hợp Khoa học và Lịch sử trong đoạn giới thiệu mới

Joran: The Princess of Snow and Blood là anime gốc mới của Bushiroad ra mắt vào tháng 4. Đoạn giới thiệu mới đưa chúng ta vào một cuộc hành trình của lịch sử thay thế.