Nhân vật cấp thấp Tomozaki-Kun tiết lộ PV đầu tiên và các bài hát chủ đề

Nhân vật cấp thấp Tomozaki-Kun đã tiết lộ PV đầu tiên cho anime mùa đông 2021. Bài hát chủ đề mở đầu và kết thúc cũng đã ra mắt!